Trendy 2023 na rynku pracy oraz sens współpracy z agencjami rekrutacyjnymi w Krakowie

  • January 12th, 2023
Trendy 2023 na rynku pracy oraz sens współpracy z agencjami rekrutacyjnymi w Krakowie

Małopolski rynek pracy nieustannie się zmienia i ewoluuje, a zapotrzebowanie na współpracę między pracodawcami a agencjami pośrednictwa pracy w Krakowie w ostatnich latach znacząco wzrosło. W artykule przyjrzymy się bliżej trendom, które według przewidywań będą kształtować małopolski rynek w 2023 roku, a także omówimy, w jakim stopniu pracodawcy polegają na agencjach rekrutacyjnych podczas poszukiwania utalentowanych pracowników.

Stopień bezrobocia w Krakowie i okolicach

Stopień bezrobocia w Krakowie jest wciąż niższy niż w pozostałej części Polski. W 2017 roku szacowano go na 5,8% i przewiduje się dalszy spadek do 3,7% do 2023 roku. Stopa bezrobocia wśród kobiet w Krakowie jest jeszcze niższa i wynosi 4,9%. Najwyższe stopy bezrobocia notowane są na wsi, najniższe w Krakowie i okolicach. W 2023 r. stopa bezrobocia w Krakowie ma wynieść 3,2%, a w okolicach 4%. Jednak w pozostałej części Małopolski będzie prawie dwukrotnie wyższy.

Spadająca stopa bezrobocia w Krakowie znacząco wpłynęła na sytuację na rynku pracy w mieście. Spowodowało to wzrost konkurencji pracodawców w znalezieniu kompetentnych i wykwalifikowanych kandydatów na ich stanowiska. Ten wzrost konkurencji będzie prawdopodobnie bardziej widoczny na stanowiskach wymagających wyższych kwalifikacji, gdzie pracodawcy prawdopodobnie będą mieli większą różnorodność kandydatów na każde stanowisko. Ponadto, przy mniejszej liczbie osób poszukujących pracy, potencjalni pracownicy mogą żądać wyższych wynagrodzeń i lepszych pakietów świadczeń.

Więcej na ten temat przeczytasz w raporcie na stronie PRACA.GOV

Zawody z największym procentem bezrobocia w województwie małopolskim

W województwie małopolskim zawody o najwyższej stopie bezrobocia to te, w których jednostki mają ograniczony dostęp do edukacji i szkoleń oraz niewielkie możliwości zatrudnienia. Wynika to z faktu, że w tych zawodach brakuje wystarczającej liczby stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji i są one mniej odporne na okresy dekoniunktury gospodarczej. Ponadto koncentracja geograficzna niektórych branż na terenie województwa może stanowić dodatkowe bariery dla osób poszukujących pracy w tych zawodach.

Zawody o największej stopie bezrobocia w tym regionie obejmują zawody w sektorze usług, takie jak handel detaliczny i hotelarstwo, oraz prace fizyczne, takie jak budownictwo. Ponadto odpowiedni pracownicy bardziej wyspecjalizowanych dziedzin, takich jak inżynieria, często doświadczają dłuższych okresów bezrobocia ze względu na brak dostępnych stanowisk i konkurencyjny charakter rynku.

Wskaźniki zatrudnienia w Województwie małopolskim

Województwo małopolskie odnotowało znaczny wzrost wskaźników zatrudnienia w ciągu ostatnich kilku lat, co doprowadziło do dużego popytu na firmy rekrutacyjne w Krakowie. Ten region jest domem dla wielu innowacyjnych firm i międzynarodowych firm, które chcą wykorzystać lokalną pulę talentów. Dane na 2021 rok pokazywały, że ich wartości na terenie małopolski, w różnych grupach wiekowych oraz niezależnie od płci były zbliżone do średniej w całej Polsce. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Zawody i kandydaci o największym zapotrzebowaniu w Krakowie

Trendy pojawiające się w 2023 roku będą prawdopodobnie napędzane ciągłym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów, szczególnie w sektorach takich jak IT, inżynieria i finanse. Oczekuje się, że możliwości znalezienia pracy będą nadal rosły przez cały rok 2023, a eksperci przewidują gwałtowny wzrost liczby ofert pracy związanych z obsługą klienta, sprzedażą i marketingiem. Firmy z całego świata poszukują kandydatów o wysoce wyspecjalizowanych umiejętnościach, którzy pomogą im wykorzystać nowe rynki i technologie.

Zawody o największym zapotrzebowaniu w Krakowie będą obejmowały takich specjalistów jak: architekci, inżynierowie, informatycy i technicy. Jesli chodzi o prace biurowe lub sprzedażowe, będzie to zależało od powiatu. Przykładowo specjaliści ds. administracyjnych będą poszukiwani w głównej mierze na zachodzie województwa, a przedstawiciele handlowi na północy. Jak już zostało wspomniane, najlepsi pracownicy z branży IT, jak programiści, web developerzy lub web architekci będą jednymi z najbardziej poszukiwanych kandydatów. Co ciekawe zaobserwujemy ogromne zapotrzebowanie w sektorze zdrowia. Zarówno ratownicy medyczni jak i psychoterapeuci są grupą jeszcze bardziej deficytową. Dane pokazują, że powodem dla którego brakuje specjalistów ds. zdrowia psychicznego w okolicach Krakowa są mało atrakcyjne warunki pracy.

Jeśli chcesz uzyskać informacje dotyczące zapotrzebowania na zatrudnienie pracowników z innej branży lub w miastach innych niż Kraków (Wrocław, Poznań, Warszawa, Katowice, Łódź czy Szczecin) zapoznaj się z Barometrem Zawodów.

Oczekiwania ze strony pracowników na krakowskim rynku rekrutacji

Pracownicy w Krakowie mają wobec swoich pracodawców oczekiwania wynikające z wielu źródeł. Ogólnie rzecz biorąc, szukają stabilnej umowy i konkurencyjnego wynagrodzenia z dodatkami i zachętami, a także możliwości rozwoju zawodowego w firmie. Ponadto wymagają, że będą traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem oraz będą mieli dostęp do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Co więcej, pracownicy zazwyczaj oczekują jasnych celów dotyczących wydajności i wystarczających zasobów, aby je osiągnąć. Pracownicy rynku krakowskiego prawdopodobnie mogą zaakceptować niższe wynagrodzenia niż w innych regionach, ale nadal domagają się godziwej i konkurencyjnej płacy, która będzie co najmniej o 30% wyższa od przeciętnego wynagrodzenia. Chcą również otrzymywać dodatkowe korzyści, takie jak bezpłatne posiłki i transport, bezpłatna opieka medyczna czy zajęcia fitness.

Dorośli w regionie małopolskim, którzy przynajmniej raz lub dwa razy zmienili pracę, stanowili 69% mieszkańców Małopolski. Czterdzieści osiem procent przyznało, że przynajmniej raz zmieniło zawód. Istotnym powodem, dla którego ludzie zmieniają zawód lub środowisko pracy, są wyższe zarobki (45%), rozwój (28%) oraz czynniki indywidualne (22%). Najwyższy odsetek osób zmieniających pracę jest wśród najmłodszych (18-24 lata) i najstarszych (55-64 lata) mieszkańców. W grupie wiekowej 25-34 lata 44% przynajmniej raz lub dwa razy zmieniło pracę. Wynika z tego, że pracodawcy przy budowaniu oferty pracy na wybrane stanowisko w ich formie powinni wziąć pod uwagę konkurencyjną płacę oraz benefity, które uwzględniałyby nagrody finansowe oraz poszerzające wiedzę i umożliwiające jednostce rozwój. Więcej o znaczeniu nauki zarówno dla przedsiębiorstw jak i ich zasobów ludzkich dowiesz się od Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Ważna może okazać się również forma i warunki pracy. Coraz większa część społeczeństwa stawia na elastyczność czasu pracy, możliwości na rozwój w wielu kierunkach jednocześnie, posiadanie przestrzeni na rozwój własnych pomysłów lub nawet biznesów, równocześnie pracując dla danej organizacji. Rośnie również zapotrzebowanie na pracę w formie w pełni zdalnej lub też hybrydowej. Polacy chcą pracować, będąc w tym samym czasie w innej części Europy lub świata, posiadać własną przestrzeń do pracy w postaci gabinetu oraz dysponować miejscem na odpoczynek i socjalizację z resztą firmy. Wymagania rosną z każdym rokiem i prawdopodobnie nie przestają się zatrzymać. Najlepszych kandydatów w ich najwyższej formie zdobędzie ten, któremu uda się pogodzić ich potrzeby z celami firmy, w szczególności w miastach szybko rozwijających się w ostatnim czasie, jak Wrocław, Kraków czy Poznań.

Widmo recesji na krakowskich ulicach - nie bój się o zatrudnienie i podejmij współpracę z agencją rekrutacyjną w Polsce

Zakłada się, że nadchodząca recesja będzie miała ogromny wpływ na zachowania pracowników na rynku pracy w Krakowie. Na siłę roboczą miasta może znacząco wpłynąć potrzeba bezpieczeństwa i stabilności, która została zachwiana najpierw przez pandemię, a później przez sąsiadującą nam wojnę. Nie bez znaczenia pozostanie również ciągle rosnąca inflacja, która w 2023 może przekroczyć 20%. Przez wzgląd na powyższe czynniki zakłada się, że duża część pracowników będzie decydowała się na pozostanie w aktualnym miejscu pracy. Prawie 30% osób pracujących zamierza poprosić swojego przełożonego o podwyżkę, co znowu może sugerować, że finansowe aspekty mogłyby być przekonujące do ewentualnej zmiany. Wygląda na to, że przedsiębiorstwa poszukującej nowej kadry w Krakowie będą miały większe trudności ze znalezieniem potencjalnych chętnych niż wcześniej, o ile sytuacja na "rynku kandydata" nie odwróci się ponownie na korzyść zatrudniających.

Czy warto rekrutować w następnym roku i jak zrobić to skutecznie?

Poszukiwanie kadry w nowym roku może okazać się zadaniem niełatwym, ale nie niemożliwym. Zespoły HR i specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi mogą zauważyć coraz mniejszą responsywność w związku z zamieszczanymi ofertami oraz adekwatnością otrzymywanych CV w odniesieniu do poszukiwanych kompetencji. Jednak należy pamiętać, że dużo zależy od branży i jej wysycenia. Przy analizie sytuacji twojej formy warto skupić się na przeanalizowaniu aspektów poruszonych wyżej w artykule, jak wskaźniki bezrobocia oraz zapotrzebowanie na konkretne kompetencje w odniesieniu do lokalizacji na terenie Polski.

W drugiej kolejności należałoby zastanowić się nad potrzebami oraz bólami potencjalnych aplikantów. W wielkim skrócie, co mogłoby przekonać ich do zainteresowania się twoją ofertą oraz POZOSTANIA w twojej organizacji. Ważne, aby benefity i plusy były ładnie zapakowanym, ale pustym pudełkiem - powinny być one realne i trwałe z punku widzenia pracownika. Co ważne to, że MINUSY (pamiętajmy, że zawsze są) pracy dla ciebie nie powinny być większe, wpłynie to w sposób oczywisty na retencję zgranego zespołu. Jeśli zależy ci na rekrutacji ludzi, którzy zostaną u ciebie na dłużej, weź te uwagi na poważnie.

Kolejnym krokiem jest znalezienie, zachęcenie i przekonanie grupy osób pasującej na palące się w twojej firmie stanowiska. I tutaj może pojawić się problem w związku z obecnym trendem na rynku. Proces rekrutacji będzie wymagał od ciebie i twojego zespołu więcej wysiłku, czasu, jakości i wiedzy na temat recruitment flow oraz tempa pracy - kandydaci czekają coraz krócej!

Czy rekruterzy będą przydatni?

Zależy to od jakości rekrutera. Wiele firm może decydować się na "zaprzęgnięcie" swojego działu HR do pracy rekrutacyjnej, aby zaoszczędzić na kosztach, jednak zwykle przynosi to marne efekty. Praca będzie nieefektywna i to na obu polach. Zdarzyć się może, że uda się znaleźć nowego pracownika przez tak zwany przypadek(poprzez rozbudowaną sieć kontaktów zespołu lub system poleceń / rekomendacji w organizacji), ale nie mamy kontroli nad takimi niespodziankami i tym, czy ich charakter będzie zaskakująco miły, czy jednak nie.

Odpowiedź na pytanie czy firma będzie potrzebowała współpracować z firmą rekrutacyjną zależy od tego, jak trudne do zapełnienia jest dane stanowisko, jak pilne jest jego zapełnienie oraz (najważniejsze) jak ważna jest to pozycja z punktu widzenia całej działalności i czy firma jest w stanie bez niej funkcjonować. Jeśli pozycja jest istotna, pilna i trudna do zapełnienia - potrzebny ci będzie rekruter cechujący się pełnym profesjonalizmem.

Jest to nie tylko kwestia ich doświadczenia, ale również ich dostępu do wielu narzędzi, metod czy posiadania sieci kontaktów, które zmieniają jakość ich pracy (więcej na temat: czy agencje rekrutacyjne działają i o ich metodach.

Szanse pracodawców na wykorzystanie działania z agencją rekrutacyjną w Krakowie

Polska gospodarka odnotowuje ostatnio znaczne postępy i ma wiele do zaoferowania pracownikom. Trendy na rynku pracy w Polsce w 2023 roku będą miały istotny wpływ na rozwój kariery dla profesjonalistów i osób szukających nowych możliwości, a także na tych, którzy chcą się ustabilizować. W jakich sytuacjach możemy mówić o największej zasadności wynajęcia agencji rekrutacyjnej? Oto kilka przykładów:

  • Pracownik PILNY - jego pilność może wynikać z wielu kwestii: jego brak rażąco przekłada się na straty dla firmy lub firma nie może bez niego funkcjonować (jest istotny), firma przechodzi restrukturyzację lub dąży do wzrostu i potrzeba pracowników aby wyrównać siły i harmonię w firmie - taka osoba może pełnić nawet mniej istotne stanowisko, natomiast ważne, że potrzebna jest na cito, a nikt z obecnej kadry nie ma czasu i umiejętności aby zrealizować to zadanie. Przykładem może być również zakładanie przez ciebie nowego oddziału w innym mieście, jak Warszawa, czy Budapeszt. Zadanie powinno zostać wykonane, ale brak czasu, znajomości np. warunków zagranicznych oraz biznes który ciągle jest w obrocie i nie pozwala od niego odejść może powodować, że współpraca z firmą rekrutacyjną może spowodować zmieszczenie się w wyznaczonych widełkach czasowych oraz z wysokiej jakości efektem.

  • Pracownik ISTOTNY - czyli ktoś, bez którego zagrożone zostaje działanie firmy. Każdy dział mógłby doszukać się w sobie tego typu funkcji, jednak analizując ten temat głębiej, każda firma byłaby w stanie znaleźć tylko kilka stanowisk o najwyższym stopniu istotności. Mogą to być osoby o konkretnym i specyficznym doświadczeniu, umiejętnościach lub zajmujące bardzo odpowiedzialne role jak managerowie, dyrektorzy, CEO, CFO itp. Do wyszukiwania tego typu jednostek potrzeba zwykle wsparcia ze strony headhuntera, który wyszuka kandydatów pasywnych, najczęściej na wysokich stanowiskach w innych firmach i będzie dążył do wynegocjowania warunków, które zmotywują go do zmiany. Na temat headhunterów przeczytasz więcej TUTAJ.

  • Pracownik RZADKI - czyli stanowisko, które na tyle ciężko zapełnić, że działy HR poszukują potencjalnych osób pasujących do profilu już zawczasu, a przynajmniej powinny. Takie osoby zwykle prezentują wachlarz umiejętności ciężki do uzyskania i nie tak często występujący lub też zapotrzebowanie na rynku znacząco przekracza liczbę osób wykształconych w tym kierunku. W Polsce oraz światowo najlepszym przykładem mogą być specjaliści z branży IT, jak programiści czy web deweloperzy. Na temat rekrutacji polskich specjalistów w świecie IT więcej TUTAJ. Podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w zawodzie psychoterapeutów, przez wzgląd na zwiększone zapotrzebowanie i długi czas nabywania kompetencji, a od la obserwujemy to zjawisko jeśli chodzi o wyspecjalizowanych lekarzy.

Potrzebujesz wsparcia w procesach rekrutacyjnych lub chcesz usprawnić zapełnianie ważnych wakatów? Nie czekaj i skontaktuj się z nami. Świadczymy usługi w zakresie rekrutacji i zatrudnienia. Znajdziemy dla ciebie odpowiednich kandydatów spełniających wymagania twojej organizacji: managerowie wyższego szczebla, specjalistów z branży IT oraz innych różnych branż. Działamy na terenie całej Polski oraz Europy specjalizując się we wsparciu w rekrutacji pracowników w regionie CEE. Wspieramy polskie firmy oraz klientów zagranicznych.